Profil

PLANCHANGE.CZ je novým poskytovatelem poradenství v oblasti analýzy pozemků a územního plánování.

Tato iniciativa je zastoupena absolventem oboru Prostorové plánování v Bratislavě a v Praze se státní zkouškou z urbanismu a územního plánování. Má také pedagogickou praxi v předmětu územního plánování a zná problematiku územního plánování jak na Slovensku, tak v Česku. Profesně a akademicky se věnuje dopravnímu urbanismu a propagaci pěší dopravy jako nutné součásti transformace měst na udržitelné. Má praxi v přípravě územních podkladů a územních analýz.

Ilustračný obrázok

Ilustrační obrázek