Postup a ceník

Prověření pozemku

Pro prověření pozemku nám stačí prostřednictvím záložky Kontakt poslat číslo parcely a katastrální území. Na tento požadavek obdržíte odpověď s cenovým rozmezím. Po schválení začneme připravovat podklady a před jejich předáním obdržíte upozornění s fakturou e-mailem. Obdržíte textový a grafický materiál se prověřením vybraného pozemku.

Podání žádosti o změnu územního plánu (zkráceně "změna územního plánu")

Pro přípravu žádosti o změnu územního plánu nám stačí prostřednictvím záložky Kontakt poslat číslo parcely, katastrální území a váš preferovaný druh nového využití. Na tento požadavek obdržíte odpověď s cenovým rozmezím. Po schválení bude nutné, abyste zaslali plnou moc k podání žádosti jménem vlastníka. Plnou moc je možné zaslat e-mailem s elektronickým kvalifikovaným podpisem, bez elektronického podpisu na naši datovou schránku nebo ji podepsat ručně a ověřit na poště, kde provedou konverzi do elektronické podoby, kterou nám zašlete e-mailem. Pokud není možné vystavit plnou moc, je možné připravit dokumenty a poslat vám je, abyste si žádost sami podali na příslušném úřadě. Před předáním podkladů obdržíte upozornění s fakturou e-mailem. Obdržíte textový a grafický materiál potřebný pro žádost.

Je možné požádat o změnu územního plánu zkráceným postupem, avšak v tomto případě je nutné, abychom požádali o stanoviska jiných úřadů a doba poskytnutí služby může být delší než u normální žádosti o změnu územního plánu.

Je nutno upozornit, že na změnu územního plánu neexistuje právní nárok a úřad může odmítnout vaši žádost nebo dojde ke změně územního plánu v následujících letech. Zákon umožňuje požadovat náklady související s obstaráním nového územního plánu od osoby, která o změnu žádala.

Poradenství

Všeobecné poradenství v urbanismu a územním plánování, příprava podkladů dle přání klienta/spotřebitele.

Ceník

Cena závisí na náročnosti poskytnuté služby, vždy však obdržíte cenové rozmezí. Naše ceny jsou bezkonkurenční.

Cenové odhady:

  • Ověření pozemku: 500 až 1 250 Kč za jeden pozemek (v případě, že pozemek zahrnuje více druhů a množství parcel, bude stanovena individuální cena, která bude stále výhodná a bezkonkurenční)
  • Změna územního plánu: 750 až 2 000 Kč
  • Poradenství: podle časového úseku přípravy poradenství, orientačně jako u ověření pozemků