Stavební povolení pro stavbu nespojenou se zemí: Nutnost či nadbytečnost?

Otázka, zda na stavbu bez pevného spojení se zemí je nutné stavební povolení je na místě, jedná se o častou otázku.

Narozdíl od slovenského zákona je česká legislativa jasnější. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. § 3 říká, že stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Jakékoli stavební dílo tudíž potřebuje stavební povolení.

Pro porovnání - na Slovensku je do 01.04.2024 platný zákon, který umožňuje položení stavebního díla bez pevného spojení se zemí bez stavebního povolení. Nicméně je podmínka, že toto stavební dílo nesmí být pevně spojeno s technickou infrastrukturou. Dává to tak možnost mít rekreační budovu bez napojení na sítě bez nutnosti stavebního povolení. Tento zákon byl však zneužíván a proto nový zákon o výstavbě vypustil toto "osvobození" od stavebního povolení.