Co je stavební pozemek?

Mnoho lidí má mylné představy o tom, co vlastně znamená označení "stavební pozemek", a proto se často prodávají pozemky jako stavební, i když nejsou vhodné pro stavbu nebo mají velmi omezené možnosti výstavby.

Stavební pozemek je pozemek, který je vymezen v územním plánu (v hlavním výkresu) jako pozemek nacházející se v zastavitelném území. Podobnou definici můžete najít také ve Stavebním zákoně č. 183/2006 §58. Zastavěné území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou. Avšak podle českého zákona (v porovnání se Slovenskem) není povinnost obce mít územní plán. Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem. Velké množství obcí však vlastní územní plán má, což usnadňuje určení, zda pozemek spadá do zastavitelné oblasti.

I když má pozemek vhodné umístění ve zastavitelné oblasti, nemusí to znamenat, že na něm lze automaticky realizovat všechny stavební záměry. Druhým důležitým faktorem je totiž funkce, která je pozemku přidělena. Každý pozemek má stanovenu svou funkci a je nezbytné zjistit z textové části územního plánu, jaké jsou možnosti jeho využití. Může se totiž stát, že i když je pozemek zařazen do zastavitelné oblasti, je určen například jen pro zahradu, což znamená, že na něm nebude možné stavět rodinný dům, ale jen rekreační objekt, jako je zahradní domeček.

Často se prodávají pozemky jako stavební, i když velká část jejich plochy je vymezena jako soukromá zeleň a jen malá část je určena pro bydlení. V praxi to znamená, že stavební úřad povolí stavbu pouze na části pozemku, která je která je vymezena jako plocha pro bydlení, avšak tato plocha může být příliš malá na realizaci stavebního záměru.

Pokud si nejste jisti, jaké jsou možnosti využití vašeho pozemku, neváhejte se obrátit na nás. Rádi vám pomůžeme s objasněním této problematiky.